Udržitelné 
bydlení

Kulturní společnost umí nakládat se zdroji efektivně a s respektem a vytváří tak prostor, kde budou moct spokojeně a dlouho žít i budoucí generace. Máme jen jednu přírodu, jeden zdroj materiálů, energie. A je na nás, jak s nimi naložíme a v jakém stavu přenecháme planetu našim dětem.

Udržitelné a energeticky hospodárné bydlení

Do nových rezidenčních čtvrtí přirozeně zařazujeme nové technologie, které přispívají k energetické hospodárnosti, udržitelnosti a zároveň komfortu. Inovujeme způsoby bydlení, pracovní postupy, materiály. Zapojujeme start-upy, zkušené odborníky, patentujeme a předáváme svou zkušenost dál. Výkonnost technologií pak dlouhodobě monitorujeme a data vyhodnocujeme. 

Respekt ke zdrojům předpokládá snižování spotřeby a recyklaci. Obojí využíváme - recyklujeme vodu i stavební materiály. Energii čerpáme ze slunce i dalších obnovitelných zdrojů. Budujeme modrozelenou infrastrukturu. Nezapomínáme na prvky pro tvorbu biotopů - úkryty a potravu pro drobné živočichy, ptáky a hmyz.

Rebetong

Rebetong, 100% recyklovaný beton, vyvinutý týmem ERC-Tech a Skanska, využívá namísto přírodního kamene vhodně zpracovanou stavební suť. Dokáže zpracovat i cihelnou drť, recyklát, který doposud ve stavebnictví nenašel plnohodnotné uplatnění.

8%

CO2 uspoří rebetong ve srovnání se standardním betonem

100%

úsporu přírodního kamene zajistí využití drcené stavební suti v rebetongu

Z našich průzkumů

Co si představíte pod pojmem "udržitelné bydlení"? 

54%

nízkoenergetické
bydlení

31%

bydlení s dostatkem zeleně

28%

zdravé bydlení