Dobře bydlet musíte nejen vy, ale i příroda.

Biologickou rozmanitost a život přírody v okolí našich projektů chráníme vhodně navrženými parkovými úpravami. Vracíme se ke starým odrůdám stromů, které bývají odolnější vůči klimatickým výkyvům a suchu. Jejich výsadbou zároveň podporujeme jejich zachování pro budoucnost. Budujeme zelené střechy, připravujeme zelené stěny. A ještě? Ptačí budky, domky pro motýly, slunéčka a zlatoočka, pítka pro ptáky, zídky pro ještěrky, na záhonech nektaronosné byliny, abychom na ně nalákali co nejvíce užitečného hmyzu.

Komunitní zahrada v Parkovém muzeu Modřany.