Dešťová voda

Hospodaření
s dešťovými vodami

Srážkové vody zachytáváme především ze střech bytových domů, k jejich akumulaci využíváme podzemní nádrže. Ze střechy jsou dešťové vody odváděny okapem přes lapače splavenin, na přítoku do jímky na dešťovou vodu je osazen další jemnější filtr. Akumulovaná dešťová voda je ideálním zdrojem pro zavlažování zeleně ve veřejném prostoru či předzahrádek.
Může být využita i pro úklid venkovních ploch atd. Neméně důležité je zadržovat a zpomalovat odtok dešťové vody na pozemcích kolem budov. Dešťová voda, kterou se podaří zadržet v půdě například díky systému poldrů a různých vsakovacích prvků, nám v kombinaci se zelení poskytne nedocenitelnou službu v podobě příjemnějšího čistého a vlhkého vzduchu v bezprostřední blízkosti vašeho domova, který v horkých dnech navíc pomáhá chladit přehřátý vzduch v bytech.

Víte, že...?

Dešťová voda je chudá na soli, proto nedochází k zasolování půdy.

Navíc neobsahuje chlor. Existují dokonce rostliny, které jinou, než dešťovou vodu nesnášejí, např. kanadské borůvky.

Zaléváním dešťovou vodou se rostliny zároveň hnojí dusíkem.