Sluneční kolektory

Díky instalaci solárních systémů mohou majitelé nového domova ušetřit nemalé finanční prostředky při úspoře primárních zdrojů (elektřina, plyn atd.). 
Důležitým a často opomíjeným faktem také je, že solární systém šetří i kotel, který díky slunci nemusí být v provozu a vydrží tak o poznání déle.

Víte, že...?

Podle státní energetické koncepce by měly být v roce 2040 solární panely na střechách 40 % všech budov v Česku.

Solární energie je jediný obnovitelný zdroj, který má dostatečný potenciál dlouhodobě pokrýt energetické potřeby lidstva bez vedlejších následků.