Zdravý domov
v zeleni

Udržitelnost a zdraví na prvním místě

V souladu s certifikací BREEAM je projekt protkán řadou zelených a modrých technologií a prvků. Své místo zde najdou tzv. terénní průlehy, které spolu s podzemními akumulačními nádržemi pomohou zadržovat dešťovou vodu v lokalitě. 

Domy spoří o 32 % energií víc, než vyžaduje stávající legislativa.
Jsou připraveny v nízkoenergetickém standardu s průkazem energetické náročnosti budovy B – velmi úsporná, a navíc v souladu s požadavky mezinárodní certifikace BREEAM.

BREEAM:

Výsada udržitelného a zdravého bydlení od Skanska

Stavebnictví je jedním z oborů, které mají na životní prostředí zásadní vliv. Pokud chceme zachovat ekosystémy a prostor pro náš život tak, jak je známe dnes, i pro generace našich dětí, vnuků, i mnohem dál, je nutné investovat do nových, udržitelných způsobů výstavby.
Nás motivuje k projektování a výstavbě nového bydlení, které podporuje zdraví jeho obyvatel, sousedství a celé planety mezinárodní certifikace BREEAM.

Udržitelná řešení, certifikace
a technologie v projektu

Voda jako cenná komodita

 • Úsporné umyvadlové, sprchové a vanové baterie a duální splachování WC sníží spotřebu vody o 25 % oproti standardní spotřebě.
 • Nádrže na dešťovou vodu zajistí dostatek vody na závlahu společných zelených ploch.
 • Systém poldrů zadrží dešťovou vodu a zajistí její přirozené zasakování.

Teplo a energie

 • Domy plní požadavky „téměř nulové budovy“, se spotřebou energií v kategorii PENB B, s potřebou energie o 32 % nižší než vyžaduje stávající legislativa.
 • Energeticky úsporné osvětlení ve společných prostorách domů i ve veřejném prostoru

Čerstvý vzduch

 • Přívod čerstvého vzduchu do bytů a odvod škodlivin zajišťuje centrální podtlakové větrání, řízené společnými střešními ventilátory.
 • Místní zeleň bude především v letních měsících lépe plnit svou funkci – pomáhat chladit a čistit vzduch.

Zdravé materiály

 • V použitých konstrukcích domů jsou zastoupeny materiály s certifikací dopadů na životní prostředí EPD („Environmental Product Declaration“).
 • Všechny dřevěné materiály jsou opatřeny certifikací FSC nebo PEFC prokazující jejich odpovědné získávání.

Úsporné odpadové hospodářství

Součástí sběrného místa nebudou jen standardní tříděné kontejnery, ale také nádoba na bioodpad.

Biodiverzita

 • Vedle původních druhů zeleně zde najdeme staré odrůdy ovocných stromů, které bývají odolnější vůči klimatickým výkyvům.
 • Množství zeleně doplní úkrytové prostory pro hmyz, drobné obratlovce nebo obojživelníky - hmyzí hotely, zídky pro ještěrky i budky pro čmeláky, na fasádách potom budky pro rorýse a netopýry.

Ekomobilita

 • Uvnitř domů jsou instalovány myčky kol a kočárků, využitelné i pro mytí domácích mazlíčků po návratu z blátivé procházky.
 • V parku budou instalovány stojany na kola.
 • V lokalitě bude vyhrazen prostor pro carsharing, tedy sdílené automobily.