#Udržitelná budoucnost

Výzva inovátorům!
Pojďte s námi tvořit budoucnost, kde budovy nejenže slouží lidem, ale i planetě. Vaše nápady mohou změnit svět.

Udržitelná budoucnost

Náš cíl Motto Kontaktujte nás

Udržitelnost a péče o životní prostředí jsou dnes už pevnou součástí všeho, čemu se ve Skanska věnujeme – navrhování a výstavby budov a jejich okolí. Jako odpovědný stavitel a developer si uvědomujeme, že směřování k uhlíkové neutralitě se neobejde bez investic do inovací a aplikace nových postupů výstavby. Dlouhodobě se snažíme přicházet s novými řešeními, ať už je to třeba nahrazování konvenčních stavebních materiálů, nový postup ve výstavbě nebo využití recyklovaných materiálů.

Instalace 3D technologie na stavbě projektu Modřanský cukrovar

Instalace 3D technologie na stavbě projektu Modřanský cukrovar.

Ambiciózní, ale dosažitelný cíl

Výstavba udržitelného bydlení je správný směr k dobré budoucnosti. Vedle šetrného přístupu k životnímu prostředí přináší svým obyvatelům také ekonomický přínos, umí totiž zajistit dlouhodobé a významné úspory na provozních nákladech. Už dnes stavíme bytové projekty, které se z pohledu energetiky přibližují pasivnímu standardu a do budoucna nás čeká vývoj pasivních, nulových nebo i pozitivních budov.

K naplnění tohoto cíle hledáme inovace a inovátory, kteří mají novátorské postupy při práci s materiály, pracují na zajímavých technologiích, vlastní know-how k řešením, která přiblíží naše projekty k udržitelným a energetickým cílům.

Skanska cesta k uhlíkové neutralitě

Naše udržitelné cíle

Skanska už řadu let směřuje k uhlíkové neutralitě a naší metou je rok 2045. Už do roku 2030 ale chceme zredukovat vlastní uhlíkovou zátěž o 70 % ve srovnání s rokem 2015 a zároveň chceme mít v roce 2030 o 50 % nižší uhlíkovou stopu v životním cyklu produktu v porovnání s rokem 2020.

Náš klimatický plán
Více informací o principech ESG a Skanska naleznete zde.

Překvapte nás!

Možná ani nemusíte být vědci nebo inženýři, abyste měli dobrou myšlenku nebo řešení. Vítáni jsou všichni, kteří mají odvahu přijít s revolučními nápady a pomohou nám na naší cestě proměnit rezidenční čtvrti v environmentálně šetrné a energeticky efektivní struktury. Tato výzva je otevřena všem, kdo sdílí naši vášeň pro udržitelnost a jsou připraveni bořit zažité konvence a nastavovat nová měřítka bez ohledu na to, jestli jste fyzická nebo právnická osoba.

Pojďte s námi tvořit budoucnost, kde budovy nejenže slouží lidem, ale i planetě. Vaše nápady mohou změnit svět.

Reduce | Reuse | Recycle

Pomáhá Vaše řešení
v některých z výše uvedených oblastí,
nebo je dokonce kombinuje? 

Kontaktujte nás.

Jste připraveni na toto dobrodružství? Přijměte naši výzvu a popište nám Vaše řešení.

Odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas společnostem skupiny Skanska, k zpracování vašich údajů za účelem reakce na Váš dotaz, nabídky, prodeje či pronájmu nemovitostí, včetně zasílání marketingových materiálů a informací o akcích, které pořádáme. Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny dodavatelům IT služeb, firmám spolupracujícím na marketingových kampaních a společnosti Hyposka, s.r.o., zajišťující financování pro naše klienty. Údaje budeme zpracovávat po dobu Vašeho zájmu o naše produkty a poté ještě 3 roky. Více o způsobu nakládání s vašimi údaji zde.