BREEAM

Jako první na našem rezidenčním trhu jsme prošli procesem certifikace BREEAM, mezinárodním hodnotícím systémem pro přípravu a výstavbu kvalitních udržitelných staveb.

Od roku 2020 připravujeme dle požadavků certifikace BREEAM všechny své projekty a vydali jsme se tak na cestu výstavby bydlení, které podporuje nejen zdraví Vaše, ale i vašeho sousedství i celé planety.

Pro BREEAM je stejně jako výsledná kvalita a udržitelnost budovy důležité i samotné řízení projektu – od přísného výběru dodavatelů, kteří musí respektovat principy ohleduplné a odpovědné výstavby, až po péči o klienty v období po nastěhování. Celý složitý proces důkladně monitoruje a posuzuje nezávislý komisař certifikace BREEAM, který stavbu po jejím dokončení hodnotí výslednou známkou.

Víte, že...?

BREEAM je přední mezinárodní metoda hodnocení udržitelnosti a kvality pro projekty z oblasti pozemního stavitelství a infrastruktury s tradicí 30 let.

Certifikaci BREEAM, která vznikla v Anglii, uznává jako záruku udržitelnosti a kvality 78 zemí světa. Na základě hodnotících kritérií obdrží hodnocené budovy známku na stupnici od nejnižší Pass, přes Good a Very Good po Excellent nebo nejvyšší hodnocení Outstanding. I budovy hodnocené známkou Pass však dosahují vyšší kvality ve srovnání s budovami, které splňují běžné normy České republiky.

Certifikace BREEAM u projektu Botanica K (1, 2)

Projekt Botanica K 1, 2 získal certifikaci BREEAM na úrovni Excellent. 

Certifikace BREEAM
u projektu Port Karolína 2

Bytový dům Port Karolína 2 obstál v náročném procesu hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a získal finální certifikát environmentální certifikace BREEAM na úrovni Very Good (č. certifikátu 0076-7830-1). S hodnotou 62,7 % se dle této mezinárodní metodiky stává druhou nejlépe hodnocenou rezidenční stavbou v Česku. 

Po projektu Botanica K se jedná už o druhou stavbu z portfolia Skanska Reality, která tento finální certifikát udržitelnosti obdržela. Certifikování budov metodikou BREEAM se tak i v oblasti rezidenční výstavby stává novým standardem.

Projekt Port Karolína - 2. etapa získal certifikaci BREEAM na úrovni Very Good.