Skanska Panelstories

Interaktivní výstava

Víte, co je šedá voda, čistá energie nebo hmyzí hotel? Odpověď se dozvíte na interaktivní výstavě pro školáky i dospělé pod názvem Skanska Panelstories. Zastavte se a poznejte příběh zeleného stavění.

Voda, biodiverzita,
odpady, energie.

To jsou celosvětová témata, která v současném kontextu soužití člověka se svým okolím patří mezi prioritní.

My jako Skanska se s nimi s ohledem na naše hodnoty nejen ztotožňujeme, ale dnes a denně je řešíme v rámci naší výstavby. Dlouhodobě se snažíme zefektivňovat využívání přírodních zdrojů a snižovat míru znečišťování prostředí. Chceme lidem poskytovat kvalitní prostředí pro život a dávat jim bezpečný domov.
Celkem šest Skanska Panelstories veřejnost seznamuje s tématem šetrného stavění obecně, dále s problematikou úspor vody včetně systému šedé vody, který realizujeme, se zdroji energie nebo s efektivnějším využíváním materiálů i ohrožením biodiverzity. Poslední panel pak věnujeme bezpečnosti v domácnosti a na stavbě. Vše důležité najdete v kostce i zde, kde si zároveň můžete sami vyzkoušet některé zajímavé pokusy. Pochopíte z nich, proč to všechno děláme...

Záleží nám na životě

Pro jedny vidina pracovních či společenských příležitostí, pro druhé splnění životního snu - trend stěhování se do měst. S ním souvisí i zvýšená poptávka po moderním bydlení. Aby nové byty z pohledu 21. století obstály, musí reflektovat principy trvale udržitelného a šetrného stavění.

Dozvědět se víc

Voda

Představuje jednu ze základních složek životního prostředí. Pokrývá většinu povrchu naší planety. Živočichové i rostliny se bez jejího příjmu obejdou jen omezenou dobu. Voda je život. Tak proč na to tak často zapomínáme?

Dozvědět se víc 

Odpady

Člověk je tvor materiální a rád se obklopuje věcmi. Co ale s nimi, když splní svůj účel, či doslouží? Určitě platí, že prodloužení životnosti nebo znovuvyužití výrobku je mnohonásobně přínosnější, než jeho likvidace. 

Dozvědět se víc

Energie

Člověk moderního typu by si k přívlastku „rozumný“ zasloužil ještě dovětek „pohodlný“. Život bez tepla, světla či zábavné elektroniky si už jen těžko dokážeme představit. Zdroje energie ale nejsou nevyčerpatelné...

Dozvědět se víc

Biodiverzita

Příroda je jako dětská skládačka. Aby v ní všechno fungovalo a život na zemi se dál vyvíjel, musí do sebe jednotlivé dílky zapadat. Přírodní bohatství naší planety je totiž to nejcennější, co máme.

Dozvědět se víc

Bezpečnost

Existuje místo, kde se cítíme opravdu bezpečně - doma. Bezpečnost ale nesouvisí jen se samotným bydlením, začíná už v samém počátku, ve fázi výstavby. Čím více se během ní dbá na řád, tím více se to promítne do kvality našeho budoucího žití. 

Dozvědět se víc