Bezpečnost

Existuje místo, kde se cítíme opravdu bezpečně - doma

Bezpečnost ale nesouvisí jen se samotným bydlením, začíná už v samém počátku, ve fázi výstavby. Čím více se během ní dbá na řád, tím více se to promítne do kvality našeho budoucího žití.

Víte že,...?

zdravotnická zařízení ročně ošetří 350 000 dětí s úrazem a 32 000 těchto úrazů končí hospitalizací?

Nejčastějším druhem zranění je zlomenina předloktí, v těsném závěsu jsou pak otřes mozku a popáleniny. U nejmenších dětí jsou velmi časté pády na hlavu. 

v případě úrazu s krvácením hrají při první pomoci důležitou roli rozměry škrtidla?

Mělo by být 5 až 6 cm široké a dlouhé tak, abyste jej mohli několikrát omotat kolem krvácející končetiny. Škrtidlo přikládejte přes rukáv či nohavici postiženého, abyste u něj zamezili poškození měkké tkáně. Nezapomeňte si také poznamenat čas, kdy jste ránu zaškrtili.

vzduch uvnitř budov obsahuje více než 170 zdokumentovaných látek, které mohou mít negativní dopad na zdraví člověka?

Jejich zdrojem bývají stavební materiály, nábytek, koberce, ale i osvěžovače vzduchu, úklidové prostředky, tiskoviny či elektronika.

Co dělá zodpovědná firma

  • Dodržuje opatření stanovená českými normami, tj. umístí hasicí přístroje v garážích a detektory kouře v chodbách každého nového bytu a nainstaluje proudové chrániče zásuvek v koupelně.

  • Nabízí nadstandardní bezpečnostní technologie, například tzv. paniková kování v garážích, která umožňují bezpečný únik osob z budovy. Dveře, osazené tímto kováním, lze v případě ohrožení kdykoliv otevřít, a to i během výpadku proudu u bezpečnostních systémů. Dalším příkladem je trezor na klíče, umístěný na fasádě, který slouží k řízenému vstupu zásahových jednotek Hasičského záchranného sboru ČR do objektu. Hasiči otevřou dveře trezoru svým klíčem a tím se dostanou k objektovým klíčům.

  • Nezapomíná na rodiny s dětmi – instaluje třeba nůžková kování v oknech, která umožňují aretaci v jakékoliv otevřené poloze (opatření nejen proti průvanu, ale i prevence vypadnutí dětí z oken).

  • Využívá technologie související s ochranou majetku, například vstupní bezpečnostní dveře do bytu na kód či čip, bezpečnostní skla a uzamykatelné kličky oken v přízemí bytových domů, kamerový systém monitorující společné prostory atd.

Bezpečnost je u nás
na prvním místě

Bezpečnost stavbou nekončí, alespoň ne pro nás ve Skanska. V otázce ochrany zdraví nabízíme našim klientům řadu řešení a nezapomínáme také na trendy. V projektu Romace F v Praze - Uhříněvsi jsme například vybudovali 25 nových oddělených stání pro vozidla poháněná plynnými palivy (LPG/CNG). Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na hygienu a požární bezpečnost jsme je doplnili čidly na zjišťování koncentrací plynu, havarijní signalizací a výkonnější ventilací.