Modřanský cukrovar

V areálu pod modřanským komínem, na místě brownfieldu po bývalém Modřanském cukrovaru, jsme opustili záměr předchozího vlastníka pozemku vytvořit zde velké obchodní centrum a obytné mrakodrapy. Rozhodli jsme se vybudovat novou rezidenční čtvrť a jako jeden z prvních developerů v České republice jsme do plánování zapojili také veřejnost.

Milníky participačního projektu

Příprava postupu a agendy plánovacích setkání

červen 2016

1. veřejné plánovací setkání

září 2016

Výsledky setkání doplnil sociologický výzkum

říjen 2016

Pracovní skupina vybrala dva týmy architektů

listopad 2016

2. veřejné plánovací setkání

duben 2017

Vítězný návrh dopracován do finální podoby a projednán se zástupci Městské části Prahy 12

červen 2017

Slavnostní otevření komunitního prostoru Cukrkandl pro veřejnost

květen 2018

Schůzky pracovní skupiny

leden 2019

Proces EIA a územní řízení 

červen 2019

3. veřejné plánovací setkání

září 2019

Ve spolupráci s Městskou částí Prahy 12 byla vytvořena čtrnáctičlenná pracovní skupina složená ze zástupců firmy, městské části, vybraných spolků a modřanských osobností.  

Čtyři renomované architektonické ateliéry připravily pracovní návrhy. 

Tyto návrhy pak připomínkovali zástupci veřejnosti na participačním setkání. Na základě jejich podnětů a hodnocení od městské části, Skanska Reality a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy pak architekti dostali za úkol vytvořit finální návrh studie.

Přípravný tým po posouzení těchto finálních návrhů vyhodnotil za možné dvě varianty - buď výběr ateliéru Chybik + Kristof Associated Architects, Kuba & Pilař architekti, nebo spolupráci obou ateliérů a ponechal definitivní rozhodnutí mezi těmito dvěma možnostmi na dohodě mezi developerem a architekty. 

Skanska Reality a.s. se po důkladném zvážení a také na základě posouzení přípravného týmu rozhodla pro spolupráci s ateliérem Chybik + Kristof Associated Architects.

Alternativní úpravy ulice Komořanská

Současná dopravní situace na křižovatce ulic Generála Šišky a Komořanská je již dlouhodobě neudržitelná a má negativní dopad na obyvatele Modřan i Komořan. Její zkapacitnění je jednou z priorit Městské části Praha 12.

S ohledem na nepostupující vývoj projektu Nová Komořanská, která měla tyto problémy řešit, a s vědomím, že není možné dále zhoršovat už nyní špatnou dopravní situaci, jsme v dialogu s městskou částí připravili alternativní řešení úprav ulice Komořanská. Je koncipováno jako dočasné do doby realizace Nové Komořanské, a to na pozemcích města a Skanska Reality. Zahrnuje rozšíření křižovatek Generála Šišky a K Vystrkovu o odbočovací pruhy s doplněním světelné signalizace, rozšíření stávajících chodníků a vybudování nových a úpravu současných autobusových zastávek. Záměrem dočasného řešení je, aby i po připojení plánované zástavby v Modřanech a Komořanech byla průjezdnost pro automobily i autobusy lepší a chodci mohli Komořanskou přecházet snáz a bezpečněji než nyní.

Informace o dopravním omezení 

Dovolujeme si Vás informovat, že v období od 7. března do 30. dubna 2022 bude v části ulice Komořanská probíhat výstavba dvou odboček splaškové kanalizace S1 a S2 pro připravovaný projekt Modřanský cukrovar. V místě napojení odboček kanalizace na stávající stoku budou v ulici Komořanská realizovány dvě revizní šachty a dojde zde k dočasným záborům komunikace.

Dokumenty

Informace o plánovaném dopravním omezení v ulici Komořanská

Dovolujeme si Vás informovat, že v období od 7. března do 30. dubna 2022 bude v části ulice Komořanská probíhat výstavba dvou odboček splaškové kanalizace S1 a S2 pro připravovaný projekt Modřanský cukrovar. V místě napojení odboček kanalizace na stávající stoku budou v ulici Komořanská realizovány dvě revizní šachty a dojde zde k dočasným záborům komunikace.

Více informací

Rozjíždí se rekonstrukce, která uleví frekventované křižovatce

Dovolujeme si Vás informovat o nadcházejících stavebních aktivitách, které na základě dohody společnosti Skanska s magistrátem hl. m. Praha a městskou částí Praha 12 budou v okolí Vašeho domova probíhat v době od 1. června nejpozději do 28. srpna 2021.

Více informací

Váš názor
nás zajímá

Ing. Martina Suchánková
Vedoucí projektu

Máte zajímavý tip nebo podnět,
který by mohl obohatit proces
plánování?