Modřanský cukrovar - pozvánka na třetí veřejné plánovací setkání

Na budoucí podobě území bývalého cukrovaru se i nadále pracuje. Po dvou veřejných plánovacích setkáních v letech 2016 a 2017 dopracoval ateliér Chybik + Kristof Architects celkový návrh území, který byl ke zhlédnutí v minulém roce v komunitním areálu Cukrkandl. 

V souvislosti se zpožděním v rámci projektu Nové Komořanské připravovaném Hlavním městem Prahou připravila společnost Skanska Reality v dialogu s Městskou částí dočasný návrh na úpravu Komořanské. Ten zahrnuje rozšíření křižovatek Generála Šišky a K Vystrkovu o odbočovací pruh (včetně světelné signalizace), rozšíření a vybudování nových chodníků a úpravu autobusových zastávek. Realizace se předpokládá po etapách směrem od křižovatky s ulicí Generála Šišky tak, aby probíhala v mírném předstihu před realizací výstavby Modřanského cukrovaru. Tato dočasná úprava nadále umožní v budoucnu realizovat projekt Nové Komořanské. Ponechává proto pro budoucí rozšíření ulice a vybudování tramvajové trati volný pás široký přes 50 metrů.

Na podzim 2019 budou architekti pracovat na podobě veřejných prostranství. Hlavním tématem zářijových veřejných setkání bude proto diskuze nad detailním rozmístěním aktivit v nových veřejných prostranstvích – na budoucím náměstí a v navrhovaném parku podél železnice. A protože se osvědčil dočasný provoz komunitního areálu Cukrkandl, budeme také přemýšlet o možnostech dočasného využití pásu, který bude ponechán jako rezerva pro tramvajovou trať do Komořan. Na základě výsledků diskuze následně architekti připraví detailní návrh veřejných prostranství. Tentokrát se setkání uskuteční přímo „pod komínem“ na Cukrkandlu. Ve třech termínech proběhne shodná diskuze a příchozí se budou moci také seznámit s aktuální podobou projektu Modřanský cukrovar včetně dočasného dopravního řešení.
 

Pozvánka na 3. veřejné plánovací setkání 

Přijďte na jedno z veřejných plánovacích setkání projektu Modřanský cukrovar, které se uskuteční v průběhu září na Cukrkandlu (pod komínem v areálu cukrovaru).

Na setkání budete mít možnost seznámit se s aktuální podobou projektu Modřanský cukrovar, a především ovlivnit podobu budoucích veřejných prostranství.
 
neděle 8. září 2019, 16:00 – 18:00
úterý 10. září 2019, 17:30 – 19:30
středa 11. září 2019, 17:30 – 19:30

 

Kontaktujte nás


Máte zajímavý tip nebo podnět,
který by mohl obohatit proces
plánování?