Modřanský cukrovar - výstupy třetího veřejného plánovacího setkání

Na začátku září proběhla celkem tři veřejná plánovací setkání s obyvateli Modřan. Účastníci setkání měli možnost seznámit se s aktuální podobou projektu Modřanský cukrovar a zapojit se do plánování budoucí podoby veřejných prostranství. Na setkání bylo také představeno dočasné dopravní napojení, spočívající v rekonstrukci části ulice Komořanská. 

Zpracované výstupy budou předány architektonickému studiu Chybik a Kryštof. Architekti výstupy zapracují do návrhu veřejných prostranství tak, aby tento návrh obsahoval maximum posbíraných podnětů od účastníků setkání. 

Posbírané návrhy na dočasné využití pozemků pod novou Komořanskou a tramvají budou během podzimu diskutovány s městskou částí Praha 12 a zástupci hlavního města Prahy z Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy. 
 

Fotografie ze zářijových setkání 

Kontaktujte nás


Máte zajímavý tip nebo podnět,
který by mohl obohatit proces
plánování?