Biodiverzita

Příroda je jako
dětská skládačka

Aby v ní všechno fungovalo a život na zemi se dál vyvíjel, musí do sebe jednotlivé dílky zapadat. Přírodní bohatství naší planety je totiž to nejcennější, co máme.

Víte že,...?

zachování rozmanitosti biologických druhů je nezbytnost, protože udržují stabilitu ekosystémů?

V době přírodní krize totiž mohou přispět k jejímu odvrácení ty organismy, jejichž vliv na fungování ekosystému byl do té doby spíše zanedbatelný.

člověk je jeden z trilionu stávajících druhů na Zemi? Zmapován a popsán je přitom pouze jejich nepatrný zlomek (cca 1,6 milionu)?

nejrychleji ubývá organismů v tropických deštných pralesích, kde podle odhadu žije 1/2 až 2/3 všech druhů?

Co dělá zodpovědná firma

  • Druhům, kterým výstavbou bere jejich přirozené prostředí, se snaží poskytnout náhradní útočiště.

  • Staví na brownfieldech, neboli v ladem ležících a někdy i kontaminovaných areálech, které se díky stavebním úpravám mění na místa plná života a energie. Omezuje se tak zastavování „zelené louky“ (doposud volné půdy ve městech a jejich okolí).

  • Při nově vznikající výstavbě má snahu na pozemku zadržovat vodu, která podporuje druhovou rozmanitost.

  • Pracuje s členitostí terénu, osazuje okolí vyváženým mixem stromů a keřů a umožňuje pohyb lokálním druhům živočichů (minimalizuje překážky jejich migrace), případně jim poskytuje úkryt.

Jak chráníme přírodu

Na minimalizaci dopadů na životní prostředí během stavby klademe obzvlášť velký důraz. S každou novou stavbou vypracováváme podrobný plán ochrany životního prostředí. Dbáme na omezení hlučnosti i prašnosti v místě stavby, rizikové látky skladujeme v záchytných vanách či mobilních kontejnerech, řešíme také odvodnění staveniště. Stavíme tak, abychom ochránili přilehlé dřeviny. Pokud se na pozemku vyskytují chráněné druhy živočichů, zajistíme jejich přesun do bezpečné oblasti a pro ty obojživelné nainstalujeme tzv. naváděcí pásy. Pro živočichy obecně vytváříme náhradní nebo nová stanoviště v podobě vodních ploch, úkrytů a budek.
Např. v místě našeho projektu U cukrovaru , kde dlouhodobě hnízdila kolonie rorýse obecného, jsme v nejvyšších patrech budov umístili hnízdní boxy pro tohoto vzácného a chráněného ptáka.