Mladí Češi šetří vodu z přesvědčení, starší generace kvůli účtům, ukázal průzkum Skanska

Češi stále plýtvají vodou, a to i přesto, že její dlouhodobý nedostatek je napříč společností vnímaný jako velmi závažný problém, ukázal průzkum STEM/MARK, který si nechala zpracovat společnost Skanska. Celkový přístup k tématu se liší napříč generacemi. Zatímco mladé k šetrnému chování motivuje hlavně snaha zmírnit globální problém, vodu ve skutečnosti šetří výrazně méně než generace lidí nad 60 let, kteří chtějí především udržet účty na uzdě. Rozcházejí se i v tom, kdo podle nich problém efektivně řeší. Zatímco mladí důvěřují ekologickým organizacím, starší generace chválí obecní úřady a vládu.

Rybníček u projektu Milíčovský háj.

Nedostatek vody je velmi závažný problém, shoduje se 73 procent Čechů. Podle průzkumu agentury STEM/MARK a Skanska je vůbec nejobávanější hrozbou mezi jevy, o kterých se mluví v souvislosti s ohrožením životního prostředí. Jak navíc upozornil bioklimatolog Zdeněk Žalud z portálu Intersucho v rozhovoru na DVTV, vydatné deště v posledních týdnech situaci pomohly, dlouhodobý problém sucha v Česku ale rozhodně neřeší.
Více než polovina Čechů podle průzkumu dokonce cítí, že nedostatek vody ohrožuje je osobně. Platí to zejména pro generaci respondentů nad 60 let, kde na otázku kladně odpovědělo 66 % lidí. Například mezi respondenty od 18 do 29 let to bylo jen 39 %.

"Rozdíly ve vnímání nedostatku vody v Česku mezi jednotlivými generacemi se projevují i zcela prakticky. Průzkum nám ukázal, že mladí ve svém každodenním životě šetří vodu podstatně méně. Premianti jsou v tomto smyslu naopak lidé nad 60 let. Vodu šetří 95 % z nich, což je o 10 procent více než v celé populaci. Mezi mladými do 29 let celá třetina respondentů přiznala, že na tento aspekt ekologického chování zapomíná."
Eva Neudertová, Green Business manažerka ve Skanska Reality

Mladá generace si například ráda užívá dlouhé sprchy. Zatímco ve skupině nad 60 let se třetina respondentů sprchuje nejdéle 3 minuty, mezi respondenty do 29 let se do stejného času vejde pouhá čtvrtina z nich a ve skupině od 30 až 44 let je to dokonce pouhých 12 procent. Stejná věková kategorie se zároveň vůbec nejčastěji sprchuje déle než 7 minut.

K úsporám vody si lidé nad 60 let zároveň často pomáhají speciálními armaturami a perlátory. Používá je téměř polovina znich, zatímco například ve skupině od 30 do 44 let je to pouze pětina. 

Ekonomická motivace poráží ekologickou

Respondenty, kteří vodu šetří, k tomu nejčastěji vede snaha omezit náklady. Stejný důvod nejčastěji uvádí i lidé nad 60 let, finanční úspory uvedlo jako hlavní motivaci 57 % z nich. U skupiny do 29 let naopak finance motivují jen třetinu respondentů. Za hlavní důvod, proč neplýtvat vodou, mladí považují snahu přispět k řešení globálních problémů. 

"Jak ekonomická, tak ekologická motivace k šetření vody je správná a zcela legitimní. Na nasbíraných datech ale vidíme, že ačkoli mladí si uvědomují problém nedostatku vody a chtěli by planetě ulehčit, ve skutečnosti v šetření vodou za generací svých rodičů a prarodičů zaostávají. Právě pro ně jsou tu moderní technologie, které dokážou vodu spořit nebo dokonce automaticky recyklovat."
Eva Neudertová, Green Business manažerka ve Skanska Reality

Systém recyklování tzv. šedé vody je novinkou v bytové výstavbě. Skanska jako první na trhu toto řešení instaluje ve svých nových rezidenčních projektech. V bytovém domě Botanica K v Praze 5 už firma disponuje daty, která prokazují značnou úsporu právě díky tomu, že se tu recykluje použitá voda z umyvadel, van a sprch. Technologie instalovaná v suterénu budovy ji vyčistí a voda je následně využívána pro splachování toalet. Až v případě, že šedá voda pro tento účel nestačí, ji systém doplní o zachycenou dešťovou či pitnou vodu.
V prvním bytovém domě se úspora vyšplhala na 20,44 %, v druhém domě pak dokonce na 24,02 %. Dohromady budovy za dobu jejich užívání zrecyklovaly 3 910 tisíc litrů pitné vody, což je objem, který by zhruba 1,5x napustil podolský bazén.

Stavět budovy přátelské k životnímu prostředí je pro nás dlouhodobě prioritou a úspora vody je toho nedílnou součástí. V objektu Botanica K se nám potvrdilo, jak velký dopad může využívání šedé vody mít. Systém proto budeme instalovat i v dalších rezidenčních projektech, například v projektu Čertův vršek v Praze 8.
Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality

Starší věří vládě, mladí organizacím

Z průzkumu zároveň vyplynulo, že zatímco mladí, pokud jde o řešení problémů s nedostatkem vody, hodnotí nejlépe činnost ekologických organizací, lidé nad 45 let k nim chovají spíše nedůvěru. Vůbec nejhůře je hodnotí respondenti nad 60 let.

Respondenti různého věku se rozcházejí i v pohledu na činnost vlády. Zatímco starší generace ji, spolu s činností obecních úřadů, hodnotí kladně, u mladých zaznamenala jeden z nejhorších výsledků. Respondenti napříč věkovými skupinami se naopak shodují v pohledu na činnost parlamentu, který je v souvislosti s vodou u všech hodnocen velmi špatně. 

Informace o průzkumu
Agentura Stem/Mark průzkum pro společnost Skanska provedla v září 2019. Zahrnula do něj 1010 respondentů napříč regiony České republiky, dosaženým vzděláním a příjmy.

Kontaktujte nás