Michelské pekárny

Areál Michelských pekáren leží v těsném sousedství původní bytové zástavby, a proto jsme se rozhodli do plánování nového projektu zapojit i ty, kteří znají místní prostředí nejlépe – naše sousedy. Díky dohodě s městskou částí o participaci veřejnosti tak občané mohli ovlivnit projekt ještě dříve, než vůbec začal vznikat, a podílet se na samotném zadání pro architekty.

Milníky participačního projektu

Zakoupení území Michelských pekáren

2015

Socio-demografický průzkum v okolí

květen 2016

1. sousedské setkání

září 2016

2. sousedské setkání

prosinec 2016

Vznik pracovní skupiny

březen 2017

1. plánovací setkání

květen 2017

2. plánovací setkání

září 2017

Rozhodnutí všech zúčastněných stran

říjen 2019

3. plánovací setkání o podobě věřejných prostranství

únor 2019

Řešení veřejného prostoru okolo navrhovaných bytových domů

2019

Dopracování výsledné varianty podkladové studie

2020

Schválení změny územního plánu

červen 2022

Stavba přeložky a úpravy severovýchodní části ul. Pekárenská 

Q2 - Q4 2022

Zapojení veřejnosti a diskutovaná témata nastavila pracovní skupina, složená ze zástupců politického vedení a Úřadu městské části Praha 4, zástupců vlastníka území a developera Skanska Reality a také z několika místních občanských aktivistů. K podkladům z veřejného setkání přidala městská část a Skanska Reality své požadavky na kvalitu řešení, a dohromady tak vzniklo zadání pro architekty formou doporučení pro dopracování výsledné studie. Toto doporučení zapracovali architekti z atelieru Jestico + Whiles do výsledného urbanisticko-architektonického řešení – zejména podobu veřejných prostranství, dopravy včetně pěších cest, uspořádání a výšky domů a rozmístění služeb.

Změna
územního plánu

Z nerušící výroby na obytné území
se sportovištěm

Funkční plocha VN (území nerušící výroby a služeb)

Funkční plocha OB (obytné území) s umístěním plochy SP (sport)

Mateřská škola

Veřejná participace byla ukončena, nyní očekáváme schválení změny územního plánu. Na základě participačních jednání vzešel požadavek postavit v novém rezidenčním areálu také mateřskou školu.

V mezičase jsme na projekt mateřské školy uspořádali architektonickou soutěž, v níže byla vybrána varianta architektonického studia DOMY JINAK architekti. Ta bude v další fázi projektu dále rozpracována. 

Architekt: DOMYJINAK architekti

Koncept architektonického studia DOMY JINAK architekti
Koncept architektonického studia DOMY JINAK architekti

Informace k demolicím v areálu Michelských pekáren

Odvoz betonového recyklátu 

V únoru 2024 bude zahájen odvoz betonového recyklátu, s dokončením předběžně do 15. března 2024.

Z pozemku určeného pro bytovou výstavbu projektu Michelské pekárny odvezeme 10 tisíc tun betonového recyklátu, který plně vyhovuje environmentálním i technickým parametrům. Hladký a bezpečný průběh převozu zajišťuje Skanska a.s. v rámci aktuálního povolení o odstranění stavby čj.:P4/153958/18/OST/RAPR.

Převoz s sebou může přinášet dočasný diskomfort pro sousedící obyvatele a naším primárním cílem je provést veškeré práce bezpečně a efektivně tak, abychom zkrátili dobu jejich trvání na minimum. Práce jsou velmi pečlivě naplánovány a jejich bezpečný průběh dozorujeme.

Vážíme si Vašeho pochopení a v případě jakýchkoliv připomínek nebo podnětů jsme Vám k dispozici na kontaktním telefonním čísle 731 121 115.


Ceníme si vztahů, které se nám společně podařilo vybudovat v michelské komunitě díky veřejné participaci a diskusím na téma vývoje budoucího rezidenčního projektu a veřejného prostoru Michelských pekáren. V souvislosti s nimi vnímáme jako svůj závazek vyjádřit se k informacím, které se v nedávné době objevily v médiích, a týkaly se demolice některých objektů na pozemku bývalých Michelských pekáren.

Protože je celá záležitost nadále předmětem přezkoumání příslušných úřadů, k záležitosti se můžeme vyjadřovat pouze jednostranně a informativně, jelikož nejsme ani přímým účastníkem řízení.

Aktualizovaný přehled naleznete v tomto dokumentu.

Vyjádření společnosti Skanska Reality a.s. ke zprávě ČIŽP ve věci přestupku společnosti Trepart s.r.o., dne 8. 12. 2021.

Vyjádření společnosti Skanska Reality a.s. k aktuální aktivitám na pozemku po bývalých Michelských pekárnách, dne 29. 6. 2022.

Foto z dronu po dokončené první etapě demolice

Aktuální informace o právě probíhajících pracech
naleznete také na informační nástěnce v ulici Pekárenská.

V případě dotazů k průběhu demolic nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt 

Ing. Eva Kuglerová

Vedoucí projektu


Máte zajímavý tip
nebo podnět?