Skanska Sustainovation Day

Říjen, 2021

Inovátoři! Nepropásněte příležitost nabídnout nám své jedinečné řešení.

Představte nám inovace, které naši společnost přiblíží o další krok k výstavbě udržitelnějších, efektivnějších a komfortnějších domovů v Česku, a možná i za našimi hranicemi. Ohromte nás svou vlastní inovací, která bude umět jedno z následujícího:

  • Zvýšit konstrukční efektivitu
  • Snížit uhlíkovou stopu výstavby i bydlení
  • Zajímavě doplnit veřejný prostor, s pozitivním dopadem na životní prostředí
  • Zefektivnit denní provoz firmy
  • Zdokonalit zákaznické služby v realitním sektoru
  • Podpořit biodiverzitu a ekomobilitu v okolí bytových domů
  • Podpořit kvalitu bydlení a sousedské vztahy
  • Nabídnout dostupná „smart home“ řešení už ve standardu
  • A možná něco navíc, o čem jsme zatím ani my nepřemýšleli!

Rebetong. Šedá a dešťová voda. Fototermika. Klientský portál.
A co dál?

Skanska Sustainovation Day

Je dnem, kdy máte možnost udat spolu s námi nový směr výstavby domovů budoucnosti. Představte nám v deseti minutách své vlastní inovativní řešení. Přesvědčí nás nápady podpořené fakty, analýzami nebo už i funkčními realizacemi. Možnost prezentace a případně i další spolupráce je otevřena tradičním společnostem, start-upům i DIY nadšencům z garážových výzkumných stanic (takto přece vznikl náš rebetong)!

Své návrhy zašlete nejpozději do 10. 8.

Ozvěte se nám na email jiri.maur@skanska.cz a svůj návrh představte na pěti slidech nebo ve video spotu. Uveďte účel vašeho návrhu, krátký popis, přínos pro klienta i planetu, odhadovanou cenovou náročnost a představení týmu, který se podílel na jeho vývoji.

V průběhu července z nabídek vybereme nejrelevantnější návrhy a pozvánka na Skanska Sustainovation Day na sebe už nenechá čekat.

Měníme kulturu bydlení, a těšíme se, že ji k lepšímu budete měnit s námi.

Kontakt