Odpady

I odpady mají budoucnost

Současná společnost si je vyčerpatelnosti zdrojů naštěstí dobře vědoma, a logicky tak svou pozornost obrací na využití odpadů v rámci „oběhového hospodářství“.

Víte že,...?

stavebnictví spotřebovává každý rok asi 3 biliony tun surového materiálu, což představuje cca 40–50 % celkové spotřeby přírodních zdrojů?

v ČR ze 65 % stále převládá skládkování, pouze ze 17 % je odpad recyklován a z 18 % spalován, tedy energeticky využit?

Z evropských zemí si v nakládání s komunálními odpady vedou nejlépe Švýcarsko, Německo, Nizozemí, Belgie a Švédsko.

můžete normálně žít, a přesto nevytvářet téměř žádný odpad?

Pokud se o tzv. bezodpadových domácnostech chcete dozvědět více, navštivte web zerowastehome.com.

Co dělá zodpovědná firma

  • Vybírá šetrnější a pro lidské zdraví bezpečnější materiály.

  • Snižuje produkci odpadu s cílem dosahovat skrze efektivnější nakládání s odpady finančních úspor.

  • Předchází vzniku odpadů efektivním řízením zdrojů.

  • Praktikuje nízkoodpadový design, již vzniklé odpady se snaží využívat, recyklovat a zbytek eventuálně energeticky využít v zařízeních na energetické využití odpadu (ZEVO).

Máme k přírodě respekt

Během realizace projektu Milíčovský háj jsme rozdrtili a znovu použili 67 tun betonového odpadu z původních zdemolovaných budov a 12 tun asfaltu z místních cest. Takto získaný materiál jsme znovu využili jako podklad pro základy nově vystavěných silnic a bytových domů na pozemku. Vykopaná zemina z pozemku byla spolu se zeminou z jiných pražských stavenišť upotřebena při terénních úpravách jako zásypový materiál, čímž se podařilo významně snížit množství odpadů odvážených na skládku.