Energie

Zdroje nejsou nevyčerpatelné

Člověk moderního typu by si k přívlastku „rozumný“ zasloužil ještě dovětek „pohodlný“. Život bez tepla, světla či zábavné elektroniky si už jen těžko dokážeme představit. 

Víte že,...?

v roce 2040 by střechy 40 % všech budov v Česku měly nést solární panely?

sluneční energie je jediný obnovitelný zdroj, která má šanci dlouhodobě pokrýt energetické potřeby lidstva bez vedlejších následků?

Evropská unie chce dosáhnout toho, aby všechny nové stavby měly do konce desetiletí prakticky nulovou spotřebu energie a co nejvíce využívaly energii z obnovitelných zdrojů?

Co dělá zodpovědná firma

  • Zaměří se na konstrukci/obálku stavby, budovu zateplí a efektivně pracuje s tepelnými zisky ze slunečního záření.

  • Optimalizuje vytápění, ohřev vody a další technická zařízení, která spotřebovávají energii, a tím minimalizuje spotřebu energie uvnitř domu.

  • Zbývající potřebné množství energie pokryje z obnovitelných zdrojů v místě stavby.

  • Není-li možnost pokrýt potřebu energie výrobou v místě, podpoří ji tzv. offsite, tj. zprostředkuje nákup obnovitelné energie od dodavatelů ze sítě.

Stavíme velmi úsporně

Optimalizace energetické náročnosti budov je pro nás jednou z priorit. Od roku 2013 stavíme všechny naše bytové domy jako velmi úsporné, a ty tak spadají do klasifikační třídy energetické náročnosti budov B. Každý z našich projektů je díky tomu ve srovnání s požadavky současné legislativy minimálně o 25 % lepší.
V rámci našich projektů využíváme např. fototermické kolektory pro celoroční předehřev teplé vody (ta se dle potřeby dohřívá běžným zdrojem, např. plynovým kotlem). O úspoře energie, získané tímto způsobem, se nájemníci mohou dozvědět z informačního panelu ve společném vstupním prostoru domu.