Dobrý soused

Mít dobré sousedy je přáním každého z nás, zároveň však často neumíme odhadnout, jaká očekávání od nás má v roli souseda naše okolí.

Čtyři pilíře

Nákupem nové akvizice a vstupem do lokality se také Skanska stává sousedem pro stávající obyvatele. Proto i my přemýšlíme o tom, jak v této pozici dlouhodobě obstát. Naše principy dobrého sousedství jsme postavili na těchto čtyřech pilířích.


Spolupracujeme s odborníky

Urbanista Ing. arch. Petr Klápště, Ph. D., specialista na projekty a plány s participací uživatelů 

„Participativním plánováním se snažíme změnit dnes běžný postup projednávání projektů, který je nepříjemný pro občany, developery i architekty. Ještě před začátkem projektování mapujeme potřeby místních občanů a jejich vnímání místa – co jsou jeho pozitiva a negativa. S výsledky architekti již od počátku pracují a hledají řešení, která by naplnila potřeby obyvatel i další nároky na projekt. Když jsou připraveny koncepční varianty, věnujeme se na participativních setkáních podrobné a strukturované zpětné vazbě. S laiky tak nevybíráme variantu, ale podrobně hodnotíme konkrétní pozitiva a negativa několika navržených variant řešení a toto hodnocení je pak podkladem pro vytvoření finálního návrhu.“

Působí jako odborný asistent a garant předmětu Územní plánování II. – analýzy území v Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR. V letech 2009–2011 byl členem vědecké rady evropského výzkumného projektu Urbspace.
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. 

Čtyři zásady pro dobrou participaci

Participační projekty

Modřanský cukrovar

Modřanský cukrovar

Společně vytváříme budoucí zástavbu v prostorách bývalého Modřanského cukrovaru.

Michelské pekárny

Michelské pekárny

Další projekt Dobrého souseda

Cukrkandl žije!

Zpřístupnění brownfieldu po Modřanském cukrovaru

Dozvědět se víc

„Přístup, kdy stavební a developerská společnost komunikuje s veřejností od počátku projektu, je v zahraničí už naprosto běžný. My se tímto směrem snažíme také ubírat, jako jedni z prvních na českém trhu.“
Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality