Průlom v oblasti šetrné rezidenční výstavby

Botanica K (1,2) získala jako první rezidenční projekt v ČR certifikaci BREEAM na úrovni Excellent.

Bytový dům Botanica K (1,2) společnosti Skanska získal jako vůbec první v ČR mezinárodní environmentální certifikaci BREEAM na úrovni Excellent. Projekt také jako první představil systém pro hospodaření s tzv. šedou vodou, který recykluje použitou vodu z umyvadel, van a sprch a využívá ji pro splachování toalet. Botanica K (1,2) tak díky řadě ojedinělých stavebních řešení tvoří špičku trvale udržitelných staveb rezidenčního developmentu v ČR. Bytový dům Botanica K (1,2) s certifikací BREEAM je vůbec první rezidenční projekt na českém trhu, který získal finální certifikát BREEAM v segmentu rezidenčních budov, a to na úrovni Excellent. BREEAM (Buildings Research Establishment Environmental Assessment Method) je původně britská a nyní mezinárodně uznávaná certifikace, která posuzuje budovu z hlediska udržitelného rozvoje, tedy nejen z pohledu environmentálního, ale i sociálního a ekonomického. Certifikace probíhá v různých fázích přípravy i samotné realizace projektu a hodnotí způsob řízení stavby, úspory energie, hospodaření s vodou, požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zdraví a tepelné pohody), znečištění okolí vlivem provozu budovy, dopravy uživatelů do budovy, použití stavebních materiálů, nakládání s odpady a mnoho dalšího. Po dokončení stavby proběhne kontrola a teprve po ní se vydává certifikát.

Skanska je průkopnicí developmentu certifikovaných kancelářských budov v České republice. Chceme trvale udržitelné stavění přenést také do rezidenčního developmentu a pilotním projektem byla právě Botanica K (1,2). Jsme první, kdo svůj rezidenční developerský projekt úspěšně certifikoval. Celý proces byl velmi náročný, protože kladl vysoké nároky nejen na nás, ale také na naše dodavatele. Za úspěchem stojí naše vize, pevné přesvědčení projektového týmu a vstřícnost všech našich partnerů.
Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality
Během přípravy a realizace projektu Botanica K (1,2) jsme využili znalosti a zkušenosti z předcházející práce při výstavbě certifikovaných budov. Právě efektivní způsob sdílení a předávání nejen znalostí, ale i konkrétních požadavků všem zúčastněným stranám, je velmi důležitou součástí procesu certifikace. Díky úzké interní spolupráci a spolupráci s celým dodavatelským řetězcem i osobami odpovědnými za certifikaci, se nám podařilo získat certifikát a především i nové zkušenosti do dalších stavebních projektů.
Henrik Davidsson, ředitel úseku Operational Efficiency, Skanska a.s.

Zkušenosti Skanska z projektu Botanica K (1,2) budou využity i při realizaci dalších projektů ekologických budov v České republice. O certifikát BREEAM se bude ucházet například projekt Čertův vršek z dílny Skanska Reality, který také počítá s instalací systému pro hospodaření s šedou vodou.

Kontaktujte nás