Naučná stezka 2

Louka

V souvislosti s působením člověka na krajinu, jejímu často nešetrnému využívání a znečišťování dochází k vymírání živočišných druhů. Především hmyzí říše se v posledních letech dramaticky zmenšuje. Právě její zástupci jsou však pro přírodu zcela nepostradatelní – tvoří základ potravní pyramidy a mnozí fungují jako opylovači, čímž umožňují vznik rostlinné potravy. K jejich zachování je proto nutné vytvořit jim vhodné životní podmínky i ve městech.

Jedním ze způsobů může být speciální údržba veřejné zeleně. Plochy, které nejsou intenzivně využívány lidmi, je vhodné nechat přirozeně zarůstat a podporovat jejich návrat k formě louky. Sekání probíhá jen ve víceletých cyklech a vždy s ponecháním neposečených částí.

Prostupnost územím zajišťují vysekané a prošlapané cestičky, což přispívá k rozmanitosti porostu – daří se zde různým typům rostlin a objevuje se luční kvítí, na které už městský člověk téměř zapomněl. Důvodů, proč i tento prostor necháváme volně růst, máme hned několik. Tím hlavním je podpora rozmanitosti – a to jak té druhové, tzv. biodiverzity, tak i diverzity prostoru. V okolní husté zástavbě představuje i menší městská louka důležitý prvek. Je útočištěm pro mnoho druhů živočichů a zdejší zeleň pozitivně působí i na lidi žijící v okolí.

Pomáháme tím také snižovat dopady klimatických změn. Pomocí interakcí mezi zelení a vodou louka například snižuje účinek tepelných ostrovů ve městě. Vyšší tráva oproti vysekanému trávníku lépe zachytává vodu,a po dešti se zde tak déle drží vlhkost.