Naučná stezka 1

Ještěrky a biokoridor

Nesečené louky jsou skvělým útočištěm pro hmyz, který má ve městě jen málo příležitostí přirozeného úkrytu – kamenných zídek, uschlých stromů či hromad listí je zde nedostatek.

Ještěrky a další plazi potřebují slunné stanoviště, ideálně takové, kde se mohou vyhřívat na kamenech a v případě vyrušení se ukrýt do blízké skulinky. Ideálním místem jsou jižně orientované skalky, které mohou vypadat i esteticky. Pokud je osázíte vhodnými rostlinami, přilákají na zahradu důležitou součást ještěrčího jídelníčku – hmyz.

Dalším estetickým prvkem zahrady či veřejného prostoru může být i broukoviště. Uměle sestavený soubor kmenů zapuštěných do země či položených na zem – použít lze také kmeny listnatých stromů, jehličnany nejsou příliš vhodné kvůli jejich zasmolení. Pokácené stromy jsou ponechány na místě čímž vzniká biotop pro různé druhy hmyzu a brouků. Vzhledem k tomu, že v důsledku činnosti člověka je v kulturní krajině kritický nedostatek přirozeně se rozkládajícího dřeva, je budování broukovišť velmi žádoucí.

Kdo navštíví broukoviště za teplého červnového večera s baterkou, zjistí, že mrtvé dřevo není zas až tak mrtvé. Nejčastějšími druhy, které broukoviště naláká, jsou tesaříci, kozlíčci a může se objevit i roháč. Broukoviště neposkytuje úkryt pouze broukům, i když ti tvoří většinu jeho obyvatel. Zabydlet se v něm mohou také ještěrky či slepýši.

Pozor, broukoviště by ale nemělo být alibi pro kácení vzrostlých zdravých stromů, ty je vždy lepší zanechat!