Michelské pekárny

Areál Michelských pekáren leží v těsném sousedství původní bytové zástavby, a proto jsme se rozhodli do plánování nového projektu zapojit i ty, kteří znají místní prostředí nejlépe – naše sousedy. Díky dohodě s městskou částí o participaci veřejnosti tak občané mohli ovlivnit projekt ještě dříve, než vůbec začal vznikat, a podílet se na samotném zadání pro architekty.

Milníky participačního projektu

Zakoupení území Michelských pekáren

2015

Socio-demografický průzkum v okolí

květen 2016

1. sousedské setkání

září 2016

2. sousedské setkání

prosinec 2016

Vznik pracovní skupiny

březen 2017

1. plánovací setkání

květen 2017

2. plánovací setkání

září 2017

Rozhodnutí všech zúčastněných stran

říjen 2019

Sousedské setkání s plánováním veřejných prostranství

únor 2019

Řešení veřejného prostoru okolo navrhovaných bytových domů

2019

Dopracování výsledné varianty podkladové studie

Zapojení veřejnosti a diskutovaná témata nastavila pracovní skupina, složená ze zástupců politického vedení a Úřadu městské části Praha 4, zástupců vlastníka území a developera Skanska Reality a také z několika místních občanských aktivistů. K podkladům z veřejného setkání přidala městská část a Skanska Reality své požadavky na kvalitu řešení, a dohromady tak vzniklo zadání pro architekty formou doporučení pro dopracování výsledné studie. Toto doporučení v současné době zapracovávají architekti z atelieru Jestico + Whiles do výsledného urbanisticko-architektonického řešení – zejména podobu veřejných prostranství, dopravy včetně pěších cest, uspořádání a výšky domů a rozmístění služeb. 

Váš názor nás zajímá 


Máte zajímavý tip nebo podnět,
který by mohl obohatit proces
plánování?