Bambini litera

Ohlédnutí

Předchozí ročníky Bambini litera byly velmi úspěšné

K rukám odborné poroty 1. ročníku soutěže v rce 2016 doputovalo více než tři sta příběhů a s dvacítkou nejlepších se pak mohla seznámit i veřejnost prostřednictvím První pohádkové knížky od dětí pro děti, kterou jsme vydali v roce 2016. Výtěžek z prodeje knížek dosáhl výše 93 200 korun a putoval nadaci EDA, která pomáhá rodinám pečujícím o děti se zrakovým postižením.

V roce 2017 děti vybraly nadaci Nadání a dovednosti, která pomáhá dětem z dětských domovů a pěstounských rodin ve věku 14-26 let se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. Koupí knížky jste nám pomohli vybrat více než 178 00 korun, které byly věnovány této nadaci. Soutěž tedy podpořila nejen vztah dětí k literatuře, ale i další dobrou věc.

Výtěžek z prodeje „Třetí knížky pohádek od dětí pro děti“ putoval v roce 2018 na konto Ekocentra Koniklec, které se věnuje ekoporadenství a ochraně přírody, a kterou letos vybraly samy děti během slavnostního dne. Těší nás, že prostředky tak přispějí třeba na výstavbu hmyzích hotelů, ptačích budek nebo na vybudování bylinkových zahrádek v bytových čtvrtích. 

Chci koupit knížku

Bambini litera pomáhá. Kromě toho, že dětem otevírá svět literární tvorby a upevňuje rodinné vztahy, má i přesah do oblasti charity – výtěžek z prodeje knížek každý rok věnujeme nadacím a veřejně prospěšným organizacím.

Dozvědět se víc