Výstavba Čertova vršku zaujala kameru České televize

V Praze roste první dům v Česku za pomoci recyklovaného betonu, a to na rezidenčním projektu „Čertův vršek“ v pražské Libni od Skanska Reality. Namísto klasického betonu zde pro vybraný typ konstrukcí používáme recyklovatelný beton Rebetong, který má podobné vlastnosti jako ten klasický, nicméně k jeho výrobě stačí suť obohacená unikátní nanopříměsí. Přírodní kámen tak není potřeba. Jde o český patent společností ERC-Tech a Skanska, který může udělat revoluci ve stavebním průmyslu a výrazně ulevit životnímu prostředí.

Reportáž České televize o recyklovaném betonu můžete shlédnout po rozkliknutí obrázku výše.

Recyklát pro výrobu recyklovaného betonu pro Čertův vršek pochází od společnosti Kare Praha, která pro nás připravila směs stavebního recyklátu obsahující cihly, beton, kamenivo, malty a omítky. Stavební suť, která po demolici jinak končí na skládce, tvoří téměř polovinu veškerého odpadu v Česku. Díky recyklovatelnému betonu Rebetong může sloužit dál. Pokud se objekt demoluje vhodným způsobem a separuje se stavební suť již při demolici, je její využitelnost až 70 – 80 %. Recyklované kamenivo se naveze do míchačky, přidá se nanomateriál, cement, a vznikne Rebetong. Ten se používá zatím jen jako podkladový beton, nicméně v blízké budoucnosti by měl být využit i na základové desky a obvodové zdivo domů. Časem by tak mohl rebetong nahradit klasický beton až z 10 %. Pomohl by tak přetíženým kamenolomům, jejichž zásoby se tenčí. Díky využití Rebetongu dochází k úspoře kameniva cca 2.000 kg kameniva na každý m3 betonu. Tím, že nahrazujeme 100% přírodního kameniva recyklátem, použijeme namísto primárního zdroje cca 1.600 kg recyklátu, který je zároveň lehčí. Celková úspora na projektu Čertův vršek tak dosahuje 4.000 až 6.000 tun přírodního kameniva, naproti tomu bude použito až 4.800 tun recyklátu, který by jinak skončil bez užití na skládce. Rebetong se zaslouží i o úsporu CO2, především vlivem úspory dopravy a produkce spalin z dopravy. Recyklát se totiž nemusí z místa demolice odvážet na skládky a betonárka nemusí dovážet kamenivo z lomu do betonárky.

Dalším projektem z dílny rezidenčního developmentu Skanska, kde bude Rebetong využit, je Čtvrť Emila Kolbena v Praze 9 - Vysočany.

Kontaktujte nás