Port Karolína - 4. etapa získala Interim certifikát BREEAM

Čtvrtá etapa našeho úspěšného karlínského projektu dosáhla v hodnocení nezávislou třetí stranou skóre 61,5 % - tedy úrovně Very Good.

Od roku 2020 připravujeme všechny naše nové projekty ve standardu pro certifikaci BREEAM, což je metoda užívaná pro nezávislé zhodnocení kvality a udržitelnosti budov.

Díky tomu, že jsme se rozhodli certifikovat bytový dům, mají budoucí majitelé nových bytů transparentní data například o tom, že všechna navržená řešení jsou v souladu s legislativními, ekologickými a technickými požadavky na budovy. Jedním z důležitých kritérií při certifikaci je také důraz na zdraví, kvalitu a komfort při užívání nového domova.

Certifikace zohledňuje také kvalitu umístění bytového domu – zejména dostupnost hromadné dopravy a občanské vybavenosti, což mimo jiné přispívá ke snížení potřeby využívat automobilovou dopravu a tedy i ke snížení emisí CO2.

Kontaktujte nás