Šedá voda

Systém pro hospodaření se šedou vodou

Jako první na českém trhu jsme v bytovém domě instalovali unikátní systém pro hospodaření s tzv. šedou vodou. Důmyslná technologie, instalovaná v suterénu budovy, přečistí vodu z koupelnových umyvadel, van a sprch, a ta je následně využívána pro splachování toalet. Pokud tzv. šedé vody z uvedených zdrojů nestačí, systém je doplní o zachycenou dešťovou či pitnou vodu.

V projektu Botanica K v Praze 5 díky systému šedé vody šetří obyvatelé více než čtvrtinu běžné spotřeby pitné vody. Ověřený systém se proto objeví i v našich dalších projektech. Tím aktuálním je Čertův vršek v Praze 8.

Víte, že...?

Průměrný Pražan denně prosplachuje v domácnosti 25 litrů pitné vody, což je 9 125 litrů ročně, tedy podobné množství jako spotřebujete při 91 koupelích ve vaně.

Po prvním roce užívání systému šedé vody v projektu Botanica K jsme si ověřili, že systém je bezpečný, funkční a splňuje očekávání. Bytový dům Botanica K 3,4 za rok ušetřil 26 % běžné spotřeby pitné vody. V konkrétních hodnotách to znamená, že z celkového nátoku pitné vody do domu o objemu 4 834 m3 bylo pro splachování WC recyklováno 1 241 m3 šedé vody, tj. 1 241 000 litrů. Takový objem vody by byl spotřebován, kdybyste si každý den po dobu 22,5 let napouštěli vanu o standardním objemu 150 l.

Pokud by se všichni noví majitelé bytů v projektu Botanica K chovali jako průměrný Pražan, mohli by každý den uspořit přibližně 3 820 litrů pitné vody.

Ročně toto množství představuje neuvěřitelných 13 961 až po okraj napuštěných van. To je takové množství pitné vody, které by poskytlo každodenní relaxaci jednomu člověku po dobu 38 let, 3 měsíců a 1 dne.

Systém recyklace
šedé vody na Botanice