Livo Satalice

V areálu bývalých dřevařských závodů, v místě brownfieldu, připravujeme výstavbu nového rezidenčního projektu, do jehož plánování jsme, stejně jako v případě Modřanského cukrovaru a Michelských pekáren, zapojili také veřejnost.
V lokalitě pražské městské části Satalice, v ulici K Nádraží, počítáme nejen s výstavbou bytových jednotek, ale také se zkvalitněním veřejného prostoru před nádražím.  

Milníky participačního projektu

Ustanovení pracovní skupiny

květen 2023

První schůzka pracovní skupiny

pojmenování témat pro první veřejné plánovací setkání
květen 2023

Druhá schůzka pracovní skupiny

upřesnění témat a agendy pro první veřejné plánovací setkání
červen 2023

První veřejné plánovací setkání

14. června 2023

Zadání pro architekty

součástí zadání byly výstupy z 1. veřejného plánovacího setkání
červenec 2023

Třetí schůzka pracovní skupiny

1. listopadu 2023

Čtvrtá schůzka pracovní skupiny

výběr finalistů, upřesnění témat a agendy pro druhé veřejné plánovací setkání
13. listopadu 2023

Druhé veřejné plánovací setkání

20. listopadu 2023

Zapracování připomínek

prosinec 2023

Pátá schůzka pracovní skupiny

výběr finální varianty architektonického návrhu
2023/2024

Participace - Setkání pracovní skupiny v Satalicích, rezidenční projekt Livo Satalice
Participace - Setkání pracovní skupiny v Satalicích, rezidenční projekt Livo Satalice

Ve spolupráci s Městskou částí Praha - Satalice byla vytvořena patnáctičlenná pracovní skupina složená ze zástupců městské části, Skanska Residential, IPR Praha a místních osobností. 

Katastrální mapa pozemku Livo Satalice, Skanska Residential a.s.

Váš názor nás zajímá

Máte zajímavý tip nebo podnět,
který by mohl obohatit proces
plánování?