Město se vyvíjí
jako živý organismus

A jeho význam pro naše životy dlouhodobě roste. Ještě počátkem 19. století žila ve městech pouze 3 % populace, dnes je to více než polovina všech lidí světa, a do roku 2050 by se tento počet mohl přiblížit hranici 70 %. Díky tomu se přirozeně mění i podoba městského bydlení. Reaguje na proměnu společnosti, mění se vlivem architektonických stylů, odráží se v ní historické události a v posledních dekádách i změny klimatu.

A právě v tomto období jsou strůjcem většiny výraznějších změn a zásahů do podoby měst jeho radnice a developeři.

My jsme zodpovědní za to, aby kolem nás nevyrůstaly solitéry, ale projekty, které zapadají do původního prostředí, domy, které respektují přírodu i potřeby starousedlíků, mají přidanou hodnotu pro své obyvatele a jejich okolí, a podporují kulturu bydlení.

Ve Skanska vycházíme z přesvědčení, že role developera je vytvářet prostředí, v němž lze kulturně žít a vychovávat nové generace. Stavíme proto celek, nikoliv pouze bytové domy. Takový ucelený prvek pak může čtvrť plnohodnotně doplnit, a stát se novou a důležitou součástí města.
Petr Michálek, generální ředitel Skanska Residential a.s.

Kultura bydlení
a její základní pilíře

Vedle života v bytě musí nové rezidenční areály umožňovat
i rozmanitý a přirozený život mezi budovami. Klást důraz na obyvatele domů a zároveň na okolí, ve kterém mohou trávit svůj volný čas. Nenabízet jen čtyři zdi, ale i prostor kolem nich.

V kvalitním developmentu se zrcadlí respekt k lokalitě a obyvatelům, kteří zde žili už dlouho před jeho příchodem. A snaží se o to, aby se
i noví obyvatelé mohli stát plnohodnotnými sousedy.

Bytové areály budoucnosti musí být navrženy a realizovány
s maximálním respektem ke zdrojům, tak aby minimalizovaly nebo eliminovaly zatížení životního prostředí během výstavby,
a především pak v průběhu jejich životního cyklu mnoho dalších desítek let.
Toto vše s promyšlenými dispozicemi, kvalitními materiály a vyššími standardy provedení přináší svým majitelům a sousedům trvalou hodnotu jejich domova.

01

Život mezi budovami

Domov neznamená jen život v bytě. Stejně důležitý je i rozmanitý a přirozený život venku, kde můžeme být mezi lidmi, smysluplně trávit volný čas, mít na co se dívat.

Více informací

02

Respekt k lokalitě

Každé místo má svou historii, kvality, jedinečnost. Svůj příběh. A nové budovy by na něj měly navázat. Přirozeně doplnit území, v němž vznikají, a časem s ním zcela splynout. Respektovat lidi, kteří k ní už mají vybudovaný vztah.

Více informací

03

Respekt ke zdrojům

Máme jen jednu přírodu. Záleží pouze na nás, jakou planetu přenecháme našim dětem. Šetrný přístup ke zdrojům, recyklace, nové technologie a podpora biodiverzity jsou budoucností našich domovů i jejich výstavby.

Více informací

04

Trvalá hodnota

Kvalitní architektura umí plýtvat, ale jen na správných místech. Investuje více do pořizovacích nákladů, aby ty provozní byly nižší. Nebojí se vybírat z kvalitních materiálů, a to i na místech, která nejsou tolik na očích. Preferuje vyšší standardy provedení a promyšlené dispozice.

Více informací

Abeceda našich řešení

Architektonická soutěž

Za podobou našich nových rezidenčních čtvrtí stojí renomovaní architekti a významná architektonická studia, kam bezpochyby patří chybik-kristof.com, jakubcigler.archi, jesticowhiles.com, ebmgroup.cz, 22:22 architekti, a mnoho dalších. Vítáme ale také nová studia s neotřelými přístupy a pohledy na svět výstavby. Při vývoji nových bytových projektů pořádáme architektonické soutěže, které nám pomáhají získat co nejlepší návrhy a řešení.

Bikesharing 

Ekomobilita městům pomáhá lépe dýchat. Proto podporujeme  cyklodopravu, a to prostřednictvím bikesharingu jako jedné z jejich forem. Během roku prostřednictvím specializovaného partnera podpoříme více než 50 tisíc zápůjček kol, na kterých uživatelé ujedou téměř 100 tisíc km. Tyto cesty tak uspoří přes 10 tun CO2, a to má stejný enviromentální přínos, který ročně zajistí 455 vzrostlých stromů.

Více informací

Brownfieldy

Při výběru pozemků pro výstavbu dáváme přednost místům, která už v minulosti sloužila pro bydlení nebo průmyslové účely. Namísto zastavění zelené louky tak vracíme život do osvědčených, avšak pozapomenutých míst. Na brownfieldech také stavíme dočasné komunitní prostory jako například Cukrkandl nebo Colben Park.

Více informací

Certifikace BREEAM

Všechny bytové projekty vyvíjíme v souladu s mezinárodní environmentální certifikací BREEAM. Jedná se o renomovanou metodiku trvale udržitelného stavění, která vyhodnocuje šetrnost budov k životnímu prostředí a pomáhá nám stavět hospodárné rezidenční čtvrti s výraznou úsporou vody, energií i uhlíkové stopy. 

Více informací

Certifikace EPD, FSC a PEFC

Dbáme na zachování nadstandardní kvality a pro výstavbu nových bytů používáme výhradně zdravé a udržitelné materiály s certifikáty EPD, FSC a PEFC. Využité materiály mají šetrný vliv na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu a zároveň nám tyto certifikace garantují odpovědné získávání materiálů. Takto třeba veškeré dřevo, které při výstavbě i v bytech použijeme, je držitelem certifikátu FSC nebo PEFC. Ta nám deklaruje, že pochází pouze z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

Více informací

CO2 a uhlíková stopa nových bytů

Nová výstavba celosvětově přispívá velkou měrou k produkci CO2 a globálnímu oteplování. V bytové výstavbě nejvíce vzniká při samotném užívání bytů, a to v podobě energetické spotřeby pro vytápění, chlazení a elektrická zařízení. Abychom obyvatelům umožnili snižovat uhlíkovou stopu jejich bydlení, sledujeme ukazatel Primary Energy Demand, který hodnotí potřebu primární energie a motivuje nás k efektivnějšímu využití energie během výstavby a provozu budovy.  Pomocí tohoto modelu, efektivnějšího plánování a technologií se snažíme minimalizovat potřebu fosilních paliv a přispívat k ochraně klimatu a udržitelnému rozvoji. Nejpozději do roku 2045 budou všechny naše projekty uhlíkově neutrální.

Cukrkandl a Colben Centre

Brownfieldy jsou skvělým místem pro komunitní setkávání. V Modřanech jsme na jednom z nich umístili prostor Cukrkandl, kde čile běží sportovní i společenský život místních. V budoucnu se Cukrkandl změní v komunitní kavárnu přímo v areálu nové rezidenční čtvrti Modřanského cukrovaru. Ve Vysočanech jsme dali život Colben Centru - coworkingovému a vzdělávacímu centru pro Prahu 9. Je plně mobilní, až tedy na brownfieldu začneme stavět rezidenční budovy, Colben Centrum jednoduše popojede o pár ulic dál.

Více informací

Fotovoltaické a fototermické panely

Pro úsporu elektrické energie instalujeme na střechách našich projektů fotovoltaické panely, které zajistí dostatečné množství energie pro provoz společných prostor i ventilaci a díky nové legislativě pokrývají část spotřeby elektřiny v jednotlivých bytech. Efektivně tak pracujeme s obnovitelnou energií a přispíváme k úspoře emisí CO₂. Na střechách našich projektů najdete také efektivní fototermické panely, které díky slunečnímu záření předehřívají teplou užitkovou vodu, a šetří tak kotel i nemalé peníze.

Více informací

Graffiti malby

Některé naše projekty trvale nebo jen dočasně oživují malby renomovaných českých graffiti umělců. Jedni z nejlepších, Khoma a Kaer, nám takto vyzdobili podzemní garáže v projektu Rezidence Gemma v pražském Chodovci, nebo také zdi u Cukrkandlu v Modřanech.

Více informací

Komunitní záhony

Mít tak možnost si něco vypěstovat! V našich projektech myslíme i na vášnivé zahradníky. Ve spolupráci s naším partnerem, organizací Kokoza, vytváříme v našich rezidenčních areálech komunitní záhony pro pěstování.

LID Koncept

Šetrný přístup k hospodaření s vodou je na našich projektech neodmyslitelným prvkem modrozelené infrastruktury. Příkladným ukazatelem, kterým se řídíme ve všech svých projektech, je LID koncept (Low Impact Development). Podrobně deklaruje šetrné zacházení s vodou v rámci celé lokality.

Modrozelená infrastruktura

Modrozelená infrastruktura je přístup k plánování měst, který kombinuje využití vodních a zelených prvků pro zlepšení odolnosti městských oblastí vůči klimatickým vlivům. U nových projektů už pracujeme s konceptem modrozelené infrastruktury, zahrnujeme tedy prvky, které jsou schopny zpracovávat vodu z dešťových srážek a cennou tekutinu tak nemusíme odvádět do dešťové kanalizace. Jsou tu různé mokřady, závlahové systémy a propustné povrchy. V okolí projektu vysazujeme zeleň v podobě parku, zahrady, zelených střech, ale i vegetace podél ulic. Zelené prvky snižují efekty tepelných ostrovů, zlepšují kvalitu ovzduší a slouží jako místo odpočinku.

Myčka na kola, kočárky a zablácené tlapky

Ve všech našich domech najdete místnost pro mytí zablácených kol, kočárků či domácích mazlíčků. Jedná se o praktickou umývárnu s přívodem teplé vody, která se nachází v suterénu bytového domu a slouží všem obyvatelům.

Nabíjecí stanice pro elektromobily

Elektromobilita je nedílnou součástí naší budoucnosti, a proto naše projekty připravujeme na budoucnost nejen z pohledu trvale udržitelného bydlení, ale také optikou mobility budoucnosti. Pro maximální komfort tak garážová stání zahrnují přípravu pro nabíjení elektromobilů a v sousedství našich domů instalujeme i veřejné rychlonabíjecí stanice.

Více informací

Panelstories

Možná si vzpomenete na naši interaktivní výstavu, která dvakrát ročně projížděla Prahou, a vyprávěla příběh šetrného stavění, úspor vody a energií, biodiverzity, recyklace i bezpečnosti.

Více informací

Rebetong

Skanska ve spolupráci s ERC-Tech drží patent na výrobu recyklovaného betonu, který vytváříme ze stavební suti a nahrazujeme tak ze 100 % přírodní kamenivo. Tuto technologii jsme začali používat jako vůbec první na světě a dnes ji využíváme na většině našich rezidenčních projektů, čímž spoříme zhruba 1 750 kg kameniva na každý m3 betonu.

Více informací

Rekuperace tepla z odpadní vody a výtahů

Rekuperace neslouží pouze k cirkulaci čerstvého vzduchu, ale může se využít i pro ohřev vody prostřednictvím odpadní vody. Jak na to? Studená voda se nejdříve ohřeje v izolovaných trubičkách odpadní teplou vodou, např. při vypouštění vany, následně se může využít energie z fototermických panelů a až úplně nakonec se začne ohřívat prostřednictvím standardní energie. A to není jediné chytré řešení pro rekuperaci tepla, podobně zužitkováváme také teplo z výtahů.

Rekuperace vzduchu

Uvnitř všech bytů hraje velkou roli rekuperace, která kromě tepelného komfortu udržuje příjemné a zdravé vnitřní klima neustálým přívodem čerstvého vzduchu. Díky rekuperační jednotce instalované ve svém bytě využíváte energii vzduchu k předehřátí venkovního čerstvého vzduchu, který do bytu přivádíte. S rekuperační jednotkou v bytě můžete, ale také nemusíte otevírat okna a doma bude vždy čerstvě vyvětráno. 

Sdílené terasy

Na střechách některých našich projektů najdete společné vybavené terasy. Je to prostor navíc, který získáváte se svým novým bydlením. Sdílené terasy jsou bezplatně přístupné všem obyvatelům domu a jsou ideálním místem k navazování dobrých sousedských vztahů.

Sdílená dílna

Pro domácí kutily a kreativce je ideálním prostorem sdílená dílna, kterou jsme v projektu Park Cihelka umístili do suterénu bytového domu a plně ji vybavili nářadím.

Smart budovy a domovy

V bytových domech najdete řadu smart prvků. Tak třeba chytrý videotelefon, praktický pomocník, díky kterému si obyvatelé mohou otevřít třeba i pomocí face ID a ohlášeným návštěvám vytvořit přístupový QR kód. Společně s novým domovem nabízíme také možnost využít moderní prvky chytré domácnosti, které je možné ovládat přes mobilní aplikaci. Díky tomu si pro dané období nastavíte vždy ten nejefektivnější režim vytápění a dosáhnete tak maximální úspory energií. Senzory a čidla navíc včas upozorní na případné havárie, což dokáže ušetřit nemalé finanční prostředky i životní prostředí.

Prohlédněte si brožuru s našimi smart řešeními

Recyklovaná (šedá) voda

Recyklace vody nabízí unikátní řešení pro významnou úsporu pitné vody. Jako zatím jediní na trhu využíváme u nových bytů přečištěnou vodu z koupelnových umyvadel, van a sprch pro splachování toalet. Voda se čistí důmyslným zařízením umístěným v suterénu budovy a přes vlastní rozvodnou síť ji čerpáme zpět do WC nádržek. Přestože je přečištěná voda kvalifikovaná jako užitková, dlouhodobé monitorování její kvality prokazuje hodnoty na úrovních srovnatelných s pitnou vodou. Také proto je vhodná k praní prádla. Že má tento systém smysl dokazují čísla. Za pouhé tři roky využití šedé vody jsme na projektu Botanica ušetřili přes 10 milionů litrů pitné vody! Přečtěte si, jak to funguje.

Více informací

Umění ve veřejném prostoru

Ve spolupráci s renomovanými umělci vznikají v okolí našich bytových domů unikátní díla, která dotvářejí veřejná prostranství. Soutěž MoCu ART.Cukrovar nebo Sloupy Emila Kolbena - prohlédněte si, s kým spolupracujeme.

Více informací

Veřejná participace

Při vývoji nové rezidenční čtvrti zveme obyvatele z okolí budoucího projektu a diskutujeme s nimi hned od začátku, jak by měla nová čtvrť vypadat a co by měla splňovat, aby přinesla hodnotu nejen novým obyvatelům, ale i lidem, kteří tu už žijí a pracují. Názory starousedlíků jsou cenným zdrojem pro naše další plánování a rozhodování. Veřejnou participaci jsme spustili u projektů Michelské pekárny, Livo Homes v Satalicích nebo Modřanský cukrovar. Prohlédněte si jeho příběh.

Více informací

Virtuální realita VR360

Moderní technologie VR360 je ideálním pomocníkem všech, komu k představě o novém domově nestačí jen strohá komerční dokumentace. Vybrané byty si zde projdete místnost po místnosti a jednoduchým ovládáním můžete změnit dekory podlah, dveří, dlažby a obkladů. Snadno si tak „na vlastní oči“ vyberete, jaké vybavení nejlépe vyhovuje právě Vám. Virtuální realita je dostupná na našem webu nebo v klientském centru Skanska Home Centre.

Více informací

Workoutové hřiště

Venkovní sportoviště jsou určena pro trénink na čerstvém vzduchu. Poskytují prostor pro různé fyzické aktivity, jako jsou cvičení s vlastní vahou, strečink, posilování, a podporují zdraví, kondici a aktivní životní styl obyvatel města. Navržena jsou s ohledem na různé úrovně fyzické zdatnosti, aby mohly sloužit širokému spektru lidí, od začátečníků až po pokročilé sportovce.

Zdravé materiály

Zdraví obyvatel je naše priorita. Do standardního vybavení bytů vybíráme pouze prověřené zdravé materiály s certifikáty kvality a udržitelnosti. 

Více informací

Zelená energie

Od roku 2020 jsou všechny námi připravované byty vybaveny zelenou elektřinou - energií vyrobenou výhradně z obnovitelných zdrojů. Její dodavatele vybíráme ve výběrových řízeních.

Zelená střecha a střešní zahrady

Střecha domu, která je částečně nebo zcela osázena vegetací. Má velmi příznivý vliv na místní mikroklima - čistí a ochlazuje vzduch, podporuje biodiverzitu a funguje také jako tepelná i zvuková izolace.

Na našich projektech využíváme obě její formy - extenzivní i intenzivní. Extenzivní zelená střecha se obvykle se skládá z mechorostů a sukulentních rostlin, která jsou snadno udržovatelná a vyžaduje minimální péči. Usazeny jsou na tenké a lehké vrstvě substrátu. Naopak intenzivní zelená střecha je hlubší a umožňuje růst různých druhů rostlin, včetně drobných stromů a květin, čímž vytváří komplexní zahradní prostor na střeše budovy. Vyžaduje větší údržbu a pečlivé plánování.

Jsme tu proto, abychom definovali kulturu bydlení. 

Partneři

Spolupráce s nadšenci, inovátory i nejlepšími odborníky
ve svém oboru nás posouvá dál.