Jak nahlásit podnět

Snažíme se být v úplném souladu s veškerými legislativními požadavky, které na naši činnost dopadají a dobrovolně se nad rámec toho zavazujeme k dodržování Etického kodexu Skanska.

Pokud se domníváte, že některá naše činnost nebo činnost našich zaměstnanců v pořádku není, budeme velmi rádi, pokud se s námi o takové zjištění podělíte.

Pokud se Vaše zjištění týká možného porušení právních povinností, vztahuje se na Vaše oznámení (v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie) ochrana osob, které oznámení učinily.

V takovém případě prosím využijte našeho oznamovacího systému (který je shodný pro naše zaměstnance i kteréhokoliv jiného oznamovatele). 

Obrátit se na nás můžete několika způsoby:

 • Písemně
  Zasláním písemného oznámení adresovaného do vlastních rukou příslušné osobě na následující adresu:
  Skanska Residential a. s.,
  k rukám Mgr. Daniela Šimáně
  Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, 186 00,
  s označením "Oznámení Protiprávního jednání - NEOTEVÍRAT"

 • E-mailem
  Zasláním Interního oznámení na vyhrazenou e-mailovou adresu příslušné osoby whistleblowing.residential@skanska.cz

 • Prostřednictvím online služby
  Využitím tohoto webového formuláře, se zadáním přístupového kódu 109708

 • Telefonicky
  Na telefonním čísle: +420 800 050 833 se zadáním přístupového kódu 109708

 • Prostřednictvím mobilní aplikace SpeakUp by People Intouch
  Dostupné v AppStore nebo Google Play, případně naskenováním tohoto QR kódu.

 • Osobně
  V pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 nebo v jiném termínu po předchozí dohodě s příslušnou osobou na adrese:
  Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, 186 00, Česká republika.

Domníváte-li se, že došlo k porušení Etického kodexu Skanska, použijte prosím následující možnosti nahlášení:

 • Osobně
  (prostřednictvím online schůzky) se obraťte na kteréhokoliv člena naší etické komise, případně na předsedu etické komise, kterým je Mgr. Daniel Šimáně.

 • E-mailem
  rde.ethics@skanska.cz

 • Telefonicky
  bezplatná linka +420 800 050 833 se zadáním přístupového kódu 109708.

 • Prostřednictvím online služby
  Využitím tohoto webového formuláře, se zadáním přístupového kódu 109708.

 • Prostřednictvím mobilní aplikace SpeakUp by People Intouch
  Dostupné v AppStore nebo Google Play, případně naskenováním tohoto QR kódu.

Pod jménem či anonymně

Podněty oceníme od kohokoliv z Vás –  jak od našich klientů či dodavatelů, tak od zaměstnanců i veřejnosti. Kontaktovat nás můžete pod svým jménem i anonymně. V každém případě ale připojte dostatek informací, abychom mohli Váš podnět správně vyhodnotit. O výsledku šetření Vás budeme informovat.

Zmíněné právní normy a Etický kodex Skanska zaručují oznamovatelům ochranu před případnou odvetou. Proto každé podání šetříme s důrazem na co nejvyšší utajení identity oznamovatele. U anonymních podnětů po ní nepátráme a pokud ji známe, vedeme vyšetřování i tak jako anonymní.

Této ochrany však nepožíváte, pokud byste nám úmyslně sdělili nepravdivé informace.

Kontakt

General Counsel, předseda Etické komise