Efektivní odpadové hospodářství

Třídit se dá dnes už skutečně většina odpadu z běžných domácností.

Součástí sběrných míst u našich projektů tak nejsou jen standardní tříděné kontejnery, ale také nádoby na bioodpad a kompostéry.